BUDOWA MASZYN DO CIĘCIA STRUGĄ WODNĄ

Firma RS Waterjet specjalizuje się w budowie maszyn i aplikacji przemysłowych do cięcia z wykorzystaniem strugi wodnej, dostosowanych do specyfiki procesu produkcyjnego i potrzeb klienta. Wszędzie tam, gdzie standardowa maszyna waterjet nie spełnia oczekiwań klienta, lub specyfika procesu produkcyjnego znacząco ogranicza jej wykorzystanie, powstaje obszar współpracy z firmą RS Waterjet, która zajmie się opracowaniem dedykowanych, innowacyjnych aplikacji hydro-strumieniowych, umożliwiających realizację swoistych zadań obróbkowych. Możliwa jest kompleksowa budowa kompletnego centrum obróbkowego z wykorzystaniem wysokociśnieniowych komponentów światowych liderów tej technologii jak KMT, UHDE czy WSI, oraz rozbudowa i dostosowanie standardowych maszyn do specyfiki procesu obróbkowego klienta.

Czytaj więcej...

PROJEKTY BADAWCZO-WDROŻENIOWE

Oferujemy współpracę w realizacji innowacyjnych projektów badawczo-wdrożeniowych w firmach usługowych i zakładach produkcyjnych wykorzystujących w procesie technologicznym wysokociśnieniową strugę wodną. Nasza oferta skierowana jest również do firm zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich innowacyjnych projektów wdrożeniowych z zakresu wykorzystania wysokociśnieniowej strugi wodnej jako narzędzia obróbkowego i obejmuje doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu merytorycznej części wniosku. W wyniku dotychczasowej działalności badawczo-wdrożeniowej powstały rozwiązania zastrzeżone 6 patentami i 3 zgłoszeniami patentowymi.

Czytaj więcej...

SYSTEMY PODAWANIA ŚCIERNIWA ADS1300

Urządzenie służy do automatycznego podawania ścierniwa do centrum obróbkowego AWJ. Po instalacji urządzenia napełniany jest zbiornik zasypowy ścierniwem (np. granat o ziarnistości #80). Napełnienie dolnego zbiornika ciśnieniowego realizowane jest grawitacyjnie przez zawór zasypowy. Po całkowitym napełnieniu tego zbiornika następuje jego automatyczne zamknięcie i włączenie dopływu sprężonego powietrza, które upłynnia i transportuje ścierniwo do centrum obróbkowego AWJ. Gdy zbiornik ciśnieniowy zostaje opróżniony następuje jego automatyczne odpowietrzenie i otwarcie zaworu zasypowego. Po napełnieniu zbiornika ciśnieniowego ścierniwem następuje automatyczne zamknięcie zaworu zasypowego i włączenie dopływu sprężonego powietrza, transportującego ścierniwo do centrum obróbkowego AWJ.

Czytaj więcej...

SYSTEMY USUWANIA ZUŻYTEGO ŚCIERNIWA

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego usuwania zużytego ścierniwa ze zbiornika obrabiarki służącej do cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Zużyte ścierniwo przetłaczane jest do wymiennego zasobnika. Elementem oddzielającym zużyte ścierniwo od wody w przetłaczanej zawiesinie jest separator odśrodkowy. Zastosowanie tego zespołu umożliwia wielokrotne zwiększenie wydajności w stosunku do innych systemów, w których cała objętość zawiesiny tłoczona jest do osadnika. W naszym urządzeniu, woda stanowiąca ponad 90% całkowitej objętości przetłaczanej zawiesiny, zawracana jest do zbiornika obrabiarki AWJ. Mokre ścierniwo podawane jest do zbiornika wyposażonego w pojemnik BigBag. Resztka wody pozostająca w ścierniwie przesącza się przez BigBag i gromadzi się w zlokalizowanym poniżej zbiorniku odciekowym.

Czytaj więcej...

URZĄDZENIA DO HYDRO-PIASKOWANIA SANDBOT

Urządzenie SANDBOT przeznaczone jest do czyszczenia powierzchni technicznych i budowlanych z wykorzystaniem strumienia powietrzno-wodno-ściernego, oraz spłukiwania (mycia) z wykorzystaniem strumienia powietrzno-wodnego. Urządzenie zostało skonstruowane do pracy z wykorzystaniem luźnego ścierniwa o szerokim zakresie ziarnistości (0,1÷2mm), jednakże zalecane jest stosowanie ścierniwa o ziarnistości #60 np. garnetu lub szlaki pomiedziowej. W pneumatycznych obróbkach na mokro dopuszczalne jest również stosowanie piasku kwarcowego. Konstrukcja urządzenia umożliwia stosowanie ścierniw o dużej niejednorodności wymiarowej ziaren ściernych, oraz wielokrotnego wykorzystania tego samego materiału ściernego.

Czytaj więcej...

ZAWIESINOWA STRUGA WODNO-ŚCIERNA

Wytwarzanie zawiesinowej strugi wodno-ściernej realizowane jest poprzez bezpośrednie sporządzenie wysokociśnieniowej mieszaniny wodno-ściernej, a następnie dostarczenie jej do głowicy roboczej gdzie następuje zogniskowanie strugi tnącej. Główną zaletą takiego sposobu wytwarzanie strugi w odniesieniu do sposobu wykorzystującego do wprowadzania ścierniwa mieszalnik inżektorowy jest znacznie bardziej efektywny mechanizm przyśpieszania ziaren ściernych w głowicy roboczej.

Czytaj więcej...

DORADZTWO TECHNICZNE W BRANŻY WATERJET

Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie możliwości wykorzystania i wdrożenia wysokociśnieniowej strugi wodnej jako narzędzia tnąco-erozyjnego w proces produkcyjny realizowany w zakładach przemysłowych i usługowych. Wskażemy obszar wdrożenia i korzyści z niego wynikające.

 

Czytaj więcej...

MODERNIZACJA MASZYN WATERJET

Realizujemy remonty i modernizacje maszyn waterjet. Możliwa jest rozbudowa maszyn o dodatkowe systemy np. automatycznego usuwania zużytego ścierniwa, lub wymiana zużytych zespołów wysokociśnieniowych na nowe. Realizujemy również projekty polegające na zmianie parametrów użytkowych maszyn- takich ja zakres roboczy, ciśnienie i wydatek strugi oraz możliwość cięcia w zanurzeniu.  

 

Czytaj więcej...

PROJEKTUJEMY W SOLID WORKS

Firma RS WATERJET do projektowania, wykonania modeli 3D, tworzenia dokumentacji płaskiej i tworzenia foto-realistycznych wizualizacji wykorzystuje amerykańskie oprogramowanie SolidWORKS Premium.

Czytaj więcej...