PATENTY

Ryszard Sobczak jest współautorem (50%) patentów:

  • PL 218148 B1: Urządzenie do czyszczenia powierzchni z wykorzystaniem strumienia powietrzno-wodno-ściernego
  • PL 212018 B1: Zespół wysokociśnieniowej pompy hydraulicznej
  • PL 210139 B1: Sposób zwiększenia spójności wysokociśnieniowej, zawiesinowej strugi wodno-ściernej
  • PL 213602 B1: Sposób wytwarzania zawiesinowego złoża ścierniwa do przecinania strugą wodno-ścierną
  • PL 213603 B1: Dysza do formowania zawiesinowej mikro-strugi wodno-ściernej
  • PL 213604 B1: Stolik roboczy do mikro-obróbki zawiesinową strugą wodno-ścierną
  • PL 213605 B1: Zbiornik płynu roboczego, zwłaszcza do mikro-obróbki zawiesinową strugą wodno-ścierną

 

i współautorem (50%) zgłoszeń patentowych:

  • P.402940: Automatyczny podajnik materiałów ściernych, zwłaszcza do obrabiarek skrawających wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną
  • P.398439: Urządzenie do usuwania zużytego ścierniwa z obrabiarek skrawających wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną