PUBLIKACJE

Ryszard Sobczak jest autorem i współautorem publikacji naukowych i popularnonaukowych:

2015

 • Technological, qualitative and operational parameters of the dust free surface treatment of the three-phase jet, generated in the Sandbot device. Water Jet 2015 – Research, Development, Applications. Velke Losiny. Czech Republic.2015

2013

2012

2010

 • Konstrukcyjne i technologiczne zagadnienia wytwarzania zawiesinowej strugi wodno-ściernej do precyzyjnego mikroprzecinania. Rozprawa Doktorska. Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny. Koszalin, 2010.

2009

 • Micro cutting with suspensive abrasive-water jet. 9th Pacific Rim Int. Conf. on Water Jet Technology. Koriyama, Japan, 2009.
 • Micro-cutting with suspended abrasive-water jet. Unconventional and HydroJetting Technologies. Koszalin, 2009.

2008

 • Oryginalne urządzenia technologiczne do wytwarzania wysokociśnieniowej zawiesinowej strugi wodno-ściernej. Książka Wysokociśnieniowe Technologie Hydrostrumieniowe. Wyd. Pol. Kosz. Kosz. 2008, s. 163-175.
 • Mikro-przecinanie zawiesinową strugą wodno-ścierną. W książce: Niekonwencjonalne Technologie Hydrostrumieniowe. (ISSN 1426-708X) Inżynieria Maszyn, Wrocław, 2008, Vol. 13, nr 1-2, s. 113-125.
 • Micro-Bor-Jet do precyzyjnego cięcia zawiesinową strugą wodno-ścierną. W książce: Wybrane Problemy Obróbki Ściernej. (ISBN 978-83-7242-475-4). Bochnia, 2008, s. 33-42.
 • Oryginalne urządzenia technologiczne do wytwarzania wysokociśnieniowej zawiesinowej strugi wodno-ściernej. W książce: Wysokociśnieniowe Technologie Hydrostrumieniowe. (ISSN 0239-7129) Wyd. Uczelniane PK. Koszalin, 2008, s. 163-174.
 • Mikro-przecinanie zawiesinową strugą wodno-ścierną wytwarzaną według systemu MicroBorJet. W książce: Wysokociśnieniowe Technologie Hydrostrumieniowe. (ISSN 0239-7129) Wyd. Uczelniane PK. Koszalin, 2008, s. 287-298.

2007

 • The quality of surface cut after high-pressure abrasive-water jetting. In book: Unconventional HydroJetting Technologies. Koszalin, 2007, pp. 117-128.
 • Problems of cutting with suspension abrasive water jet created according to MicroBorJet system. In book: Unconventional HydroJetting Technologies. Koszalin, 2007, pp. 137- 144.
 • Development of Micro-Bor-Jet system in aspect of suspension abrasive-water jets creation. In book: Water Jetting Technology. Development. Wrocław, 2007, pp. 29-38.

2004

 • Problematyka przecinania zawiesinową strugą wodno-ścierną wytwarzaną według systemu MicroBorJet, XXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Koszalin-Sarbinowo, 2004.

2003

 • Teoretyczne i doświadczalne podstawy intensyfikacji obróbki wysokoenergetyczną hybrydową strugą hydrościerną. Raport z Grantu KBN Nr 8 T07 D 02720. Koszalin, 2003.
 • Dynamiczne aspekty kreowania wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej. XXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Politechnika Łódzka, Łódź-Spała, str. 291-296, 2003.